Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4323/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại

Số hiệu: 4323/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4323/TCT-ĐTNN
V/v: hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính Gửi : Văn Phòng Dự Án “Chương Trình Quy Hoạch Môi Trường Đô Thị Việt Nam”

Trả lời công văn số 10/CV-VPDA ngày 16/11/2005 của Văn phòng Dự án “Chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam” về vấn đề hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại.

Trường hợp chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu va và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào để phục vụ dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng dự án biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4323/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170