Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4322/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán bằng ngoại tệ

Số hiệu: 4322/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4322/TCT-ĐTNN
V/v: hạch toán kế toán bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công Ty Liên Doanh Nhôm Việt - Nhật
(Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TpHCM)

Trả lời công văn số 042/CV-05 ngày 30/09/2005 của Công ty Liên doanh Nhôm Việt - Nhật về việc hạch toán kế toán bằng ngoại tệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính thì báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi đơn vị hạch toán ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái quy định.

Trường hợp Công ty đã được Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận cho hạch toán kế toán bằng đồng đôla Mỹ thì đơn vị vẫn tiếp tục hạch toán bằng đôla Mỹ, riêng kê khai và nộp thuế thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm nộp thuế.

Đối với trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, đăng ký chuyển lỗ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thì căn cứ để xác định lãi, lỗ là báo cáo tài chính được hạch toán bằng đồng ngoại tệ (đôla Mỹ).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Liên doanh Nhôm Việt - Nhật biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TPHCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4322/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán bằng ngoại tệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.084

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170