Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4321/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chuyển lỗ đối với doanh nghiệp được phép hạch toán kế toán bằng ngoại tệ

Số hiệu: 4321/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4321/TCT-ĐTNN
V/v: hướng dẫn chuyển lỗ đối với DN được phép hạch toán kế toán bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3577/CT-DN3 ngày 14/10/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn chuyển lỗ đối với doanh nghiệp được phép hạch toán kế toán bằng ngoại tệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận cho hạch toán kế toán bằng đồng đô la Mỹ thì đơn vị thực hiện hạch toán kế toán bằng đô la Mỹ, riêng kê khai và nộp thuế thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm nộp thuế.

Đối với trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, khi đăng ký chuyển lỗ với Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì đơn vị phải xác định lỗ bằng đồng ngoại tệ và khi thực hiện chuyển lỗ cũng bằng đồng ngoại tệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TPHCM;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

THE FINANCE MINISTRY
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 4321/TCT-DTNN
On: Guiding the transfer of losses of enterprises allowed to practice foreign-currency accounting

Hanoi, November 29, 2005

 

To: The Tax Department of Ba Ria-Vung Tau province

In response to Official Letter No. 3577/CT-DN3 of October 14, 2005, of the Tax Department of Ba Ria-Vung Tau province, requesting guidance on the transfer of losses of enterprises allowed to practice foreign-currency accounting, the General Department of Taxation gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4321/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chuyển lỗ đối với doanh nghiệp được phép hạch toán kế toán bằng ngoại tệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170