Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4308/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4308/TCHQ-KTTT
 V/v: chứng từ thanh toán điện tử

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 522/CV-HQĐN ngày 28/6/2005 của Cục Hải quan Đồng Nai về chứng từ thanh toán điện tử trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay một số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế bằng hình thức thanh toán điện tử thông qua ngân hàng, do vậy không có giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước mà doanh nghiệp chỉ có thể xuất trình được giấy báo nợ của Ngân hàng về việc nộp thuế vào kho bạc để làm cơ sở xem xét hoàn thuế (không thu thuế). Trước mắt để tránh ách tắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế), đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai tạm thời chấp nhập Giấy báo nợ của ngân hàng cho doanh nghiệp về việc đã nộp tiền thuế vào Kho bạc do doanh nghiệp xuất trình trong bộ hồ sơ xin hoàn thuế, đồng thời khi xét hoàn thuế Cục Hải quan Đồng Nai phải đối chiếu Giấy báo nợ do doanh nghiệp xuất trình với Giấy báo có của Kho bạc về các khoản nộp thuế của doanh nghiệp vào Kho bạc gửi cơ quan Hải quan để xác định tính trung thực trong việc nộp thuế của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý, tránh trường hợp hoàn thuế (không thu thuế) thiếu chặt chẽ, chính xác.

Khi Bộ Tài chính có hướng dẫn mới về chứng từ thanh toán điện tử thì Cục Hải quan Đồng Nai phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4308/TCHQ-KTTT ngày 04/10/2005 của Tông cục Hải quan về chứng từ thanh toán điện tử trong quá trình xét hoàn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!