Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4300/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4300/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với phí đầu mối và phí quản lý

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi:

 Công ty cho thuê tài chính (ngân hàng ngoại thương việt nam

 

Trả lời công văn số 71/CTTC ngày 28/3/2006 v/v thuế GTGT đối với phí đầu mối và phí quản lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng ngoại thương Việt Nam), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7 Mục I phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: Dịch vụ cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cho thuê tài chính ký Hợp đồng cho thuê tài chính với khách hàng, trong Hợp đồng quy định khách hàng phải trả cho Công ty phí đầu mối và phí quản lý tài sản cho thuê tài chính (đối với trường hợp bên cho thuê tài chính phải theo dõi việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính) thì Khoản phí này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp khách hàng thuê Công ty cho thuê tài chính quản lý tài sản không thuộc tài sản Công ty cho khách hàng thuê tài chính thì đây là hoạt động thuê quản lý tài sản thông thường nên không được tính vào hợp đồng cho thuê tài chính và phải tính và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp trước khi có hướng dẫn tại công văn này, Công ty đã xuất hóa đơn cho khách hàng và tính thuế GTGT thì không thực hiện Điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng ngoại thương Việt Nam) được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4300/TCT-DNNN ngày 17/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với phí đầu mối và phí quản lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.169

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!