Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4286 TCT/NV5 ngày 13/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thực hiện quyết toán thuế

Số hiệu: 4286TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4286 TCT/NV5
V/v: thực hiện quyết toán thuế 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty OSCAT/AFA Việt Nam

Trả lời công văn số 153/OAV-KT ngày 28/9/2002 của Công ty OSCAT/AEA Việt Nam về việc thực hiện quyết toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi thay đổi niên độ kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN:

Trường hợp Công ty OSCAT/AEA đã được Bộ Tài chính chấp thuận chuyển đổi năm tài chính từ ngày 01/1 đến 31/12 thành từ ngày 1/7 đến 30/6 hàng năm (công văn số 10954/CĐKT ngày 15/11/2001) thì Công ty thực hiện quyết toán thuế như sau:

- Căn cứ quy định tại mục 2, Phần thứ nhất Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì năm tính thuế TNDN của  Công ty (sau khi được chấp thuận của Bộ Tài chính) được tính từ 1/7 đến 30/6 hàng năm. Giai đoạn chuyển đổi  từ năm dương lịch  sang năm tài chính mới từ 1/1/2002  đến 30/6/2002  được coi là một năm tài chính. Công ty phải thực hiện lập báo cáo quyết toán thuế TNDN theo quy định hiện hành.

- Thuế GTGT, TNDN Công ty thực hiện kê khai, quyết toán thuế hàng năm theo năm dương lịch;

2. Thuế GTGT đầu vào tiền thuê nhà ở của nhân viênn2:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.2b, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 củab2 thì từ ngày 01/01/1999 việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn thuê nhà cho nhân viên người nước ngoài thực hiện như sau:

- Trường hợp trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của Công ty, Công ty chịu trách nhiệm thuê nhà ở cho nhân viên người nước ngoài, Công ty trực tiếp ký hợp đồng và trả tiền thuê nhà cho nhân viên người Việt Nam ở phù hợp với Hợp đồng lao động hoặc quy định của Công ty, hóa đơn do bên cho thuế nhà phát hành ghi đúng trên và mã số thuế của Công ty, thì Công ty được phép kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này theo quy định.

- Trường hợp trong Hợp đồng lao động, Công ty trả lương, tiền công cho nhân viên người nước ngoài bao gồm cả chi phí về nhà ở,  Công ty chỉ thuê hộ và thanh toán hộ cho nhân viên người nước ngoài, sau đó bù trừ các chi phí thuê nhà này vào số tiền lương, tiền công phải thanh toán cho các nhân viên người nước ngoài, thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn thanh toán tiền thuê nhà này, đồng thời cũng không được hạch toán vào chi phí hợp lệ trong kỳ tính thuế đối với các hóa đơn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty OSCAT/AEA Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4286 TCT/NV5 ngày 13/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thực hiện quyết toán thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status