Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4281/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 16/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4281/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 261/CT-TTHT ngày 26/10/2006 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN theo danh Mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đang dự thảo trình Chính phủ Nghị định quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP) trong đó có quy định cụ thể các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Danh Mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư. Trong khi chưa có Nghị định thay thế đề nghị Cục thuế vẫn thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo các văn bản quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ CHÍNH SÁCH
Phạm Đình Thi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4281/TCT-PCCS ngày 16/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN theo danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.495

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!