Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4273/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4273/TCT-TS
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi:

- Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Kon Tum Tỉnh Kon Tum
- Cục Thuế Tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 829/UBND-NC ngày 14/9/2006 của Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum về việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất và công văn số 1828/CT-TTHT ngày 19/9/2006 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Liên quan đến trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất tại Điểm a, Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định thực hiện Khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 990TCT/TS ngày 04/4/2005 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất (bản photocopy gửi kèm theo). Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum và Cục thuế tỉnh Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn trên.

- Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003 đã quy định cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất, Mục đích sử dụng đất. Do vậy, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì cơ quan Thuế phải căn cứ vào xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về loại đất, Mục đích sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 để tính thu tiền sử dụng đất đúng quy định.

- Việc quy định các căn cứ để xác định loại đất, Mục đích sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). Trường hợp Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum còn vướng mắc về các căn cứ để xác định loại đất, Mục đích sử dụng đất thì đề nghị liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum, Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4273/TCT-TS ngày 15/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!