Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 427/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/TCT-CS
V/v thực hiện TT 153

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2744/TCTHK-TCKT ngày 23/12/2010 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc vướng mắc khi triển khai quy định về hóa đơn áp dụng từ 01/01/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử:

- Hóa đơn điện tử: Vé điện tử Tổng công ty sử dụng cho vận chuyển hành khách xuất từ Website thương mại của Vietnam Airlines (tờ thông tin hành trình/phiếu thu vé điện tử) được thiết kế theo mẫu chung của Hiệp hội hàng không quốc tế (IATA) là một loại hóa đơn. Trên vé điện tử không nhất thiết phải có Mẫu số, Ký hiệu, Số thứ tự. Tổng công ty thông báo phát hành vé điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 153, đại lý bán vé máy bay cho Vietnam Airlines được sử dụng mẫu phiếu thu tiền cước vận chuyển và phí dịch vụ theo mẫu kèm theo công văn 9443/BTC-TCT ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/3/2011.

- Hóa đơn tự in: Tổng công ty được sử dụng hóa đơn có số hóa đơn theo định dạng: Tên Module_CodeAgentYYYYMMPP (Tên chương trình_Mã Đại lý/Năm/Tháng/Kỳ).

2. Cách lập hóa đơn đối với xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu:

Tại Điểm 2.2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác.

Đề nghị Tổng công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Ủy nhiệm lập hóa đơn:

- Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn: “3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đai diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tổng công ty ủy quyền cho các Văn phòng khu vực (Bắc/Trung/Nam) ký văn bản ủy nhiệm đại lý bán vé vận tải hàng không lập hóa đơn vận chuyển; Tổng công ty kê khai vận tải hàng không tại Cục thuế Hà Nội thì Tổng công ty tập hợp thông báo ủy nhiệm do các Văn phòng khu vực thông báo cho các đại lý để báo cáo Cục Thuế Hà Nội (nơi Tổng công ty kê khai nộp thuế vận tải)

- Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn: “1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tổng công ty ủy nhiệm cho đại lý lập hóa đơn tự in thì không cần phải đóng dấu của Tổng công ty.

4. Mẫu hóa đơn:

- Tại Phụ lục 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn về ký hiệu mẫu hóa đơn hướng dẫn: “Ký hiệu 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.”

Căn cứ hướng dẫn trên, về thứ tự mẫu hóa đơn: Tổng công ty có thể đặt theo hệ thống của đơn vị Tổng công ty như: mẫu 01GTKT3/001: dành cho đơn vị A, mẫu 01GTKT3/002: dành cho đơn vị B,…

- Tên loại hóa đơn:

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn các loại hóa đơn, trong đó có: “đ) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, hình thức và nội dung “Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không” được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan. Tổng công ty có thể sử dụng tên loại hóa đơn là “Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không” hoặc “Hóa đơn – Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không” hoặc “Hóa đơn – Phiếu thu tiền cước…”

Về các tiêu thức khác, không phải là tiêu thức bắt buộc, ngày 20/12/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5174/TCT-CS hướng dẫn về các tiêu thức trên hóa đơn.

5. Về dấu của người bán trên hóa đơn:

Tại điểm 4 công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về tiêu thức “dấu” trên hóa đơn: “Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế thì Cục thuế có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức ”dấu của người bán”.

Để thống nhất thực hiện trong Tổng công ty, Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Tổng công ty:

Tổng công ty và các chi nhánh khi bán vé vận tải trên hóa đơn không nhất thiết phải có dấu người bán.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TTHT, TVQT (AC), PC (2);
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 427/TCT-CS ngày 29/01/2011 thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.481

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!