Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4267/TCT-CS năm 2015 vướng mắc về hóa đơn và chi phí thuê quyền sử dụng đất Khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4267/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4267/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam.
(Địa chỉ: Lot A4, D1 Road, Thành Thành Công, Quận Trng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam)

Trả lời công văn số KVN 15/007/ACC ngày 20/7/2015, công văn s15/006/ACC ngày 30/6/2015 của Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam về vướng mắc về hóa đơn và chi phí thuê quyền sử dụng đất Khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với giao dịch thuê và trả lại lô đất A13.9 có diện tích là 11.594,3 m2:

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ shóa đơn lập sai.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) slượng hàng hóa, giá bán, thuế sut thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh smua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi s âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đi với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ ththực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ điểm 2.8 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

“2.8. Tchức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xut hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, cht lượng, tin thuế GTGT.”

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam: Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất hóa đơn GTGT toàn bộ tiền thuê lô đất A13.9 cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam (thuê đất từ tháng 5/2010) sau đó đến tháng 7/2012 Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam trả lại diện tích đất thuê 11.594,2m2 tại vị trí lô đất số A13.9 cho Công ty CP KCN Thành Thành Công để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4 thì Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger phải lập hóa đơn GTGT ghi rõ trả lại diện tích đất 11.549,3 m2 tại vị trí lô đất A13.9 để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4, số tiền ghi trên hóa đơn này bằng tổng số tiền mà Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất hóa đơn cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger trừ đi giá trị tiền thuê đất mà Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng từ ngày 05/5/2010 đến ngày 5/7/2012.

Stiền thuế GTGT liên quan đến việc lập lại hóa đơn nêu trên, Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger được khấu trừ tương ứng với số thuế đầu vào của hóa đơn mà Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger.

(Nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3525/TCT-CS ngày 22/8/2014 trả lời Công ty CP Bourbon An Hoà (nay là Công ty CP KCN Thành Thành Công) và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh).

2. Đối với giao dịch thuê lô đất A7.2-4 có diện tích là 30.725,61 m2:

Công ty CP KCN Thành Thành Công có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT toàn bộ tiền thuê lô đất A7.2-4 có diện tích là 30.725,61 m2 để giao cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam theo mức giá đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đng.

3. Về việc thanh toán bù trừ:

Việc thanh toán bù trừ tiền thuê lô đất A13.9 thành tiền thanh toán cho lô đất A7.2-4 đã được quy định tại Hợp đồng thuê đất ký kết giữa Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger và Công ty CP KCN Thành Thành Công là quan hệ dân sự giữa các bên, vì vậy, mọi vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế.

4. Về khoản tiền chênh lệch 561.308.930 đồng:

Ngày 4/11/2014, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã có công văn số 4155/TB-CT trả lời cụ thể cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ KK, Vụ TVQT (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4267/TCT-CS năm 2015 vướng mắc về hóa đơn và chi phí thuê quyền sử dụng đất Khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155