Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4261/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4261/TCT-TS
V/v: nộp tiền thuê đất của Công ty Khóa Minh Khai

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 16496/CT-TH&DT ngày 18/10/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc nộp tiền thuê đất của Công ty Khóa Minh Khai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì: "Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá thuê theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006".

Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 27-2003/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 19/3/2003 giữa Sở Địa chính – Nhà đất Hà Nội và Công ty khóa Minh Khai (Khoản 4.5, Điều 5) thì Công ty khóa Minh Khai được nhà nước cho thuê đất theo hình thức nộp tiền thuê đất hàng năm và có trách nhiệm liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để làm thủ tục nộp tiền thuê đất hàng năm. Do vậy, năm 2004, việc Công ty tự nộp số tiền thuê đất 1.252.552.510đ vào Ngân sách nhà nước, nếu lớn hơn số phải nộp của năm 2004, 2005 theo Thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội thì coi là số nộp thừa chuyển sang năm 2006.

Công ty khóa Minh Khai thuộc diện phải xác định lại đơn giá thuê đất năm 2006 theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4261/TCT-TS ngày 15/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền thuê đất của Công ty Khóa Minh Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!