Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4259/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

Số hiệu: 4259/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4259/TCT-ĐTNN
V/v: thuế GTGT dự án ODA

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1805 CT/TTHT ngày 14/11/2005 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát toàn bộ thì: trường hợp dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản do NSNN cấp phát toàn bộ, giá thanh toán theo hợp đồng đã ký giữa chủ dự án với Nhà thầu chính không bao gồm thuế GTGT thì Nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình theo hợp đồng ký với chủ dự án.

Trường hợp nhà thầu chính là Liên danh các nhà thầu, Các Bên liên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh, Ban điều hành được cơ quan thuế cấp mã số thuế, thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn và nhận thanh toán từ chủ dự án thì đối tượng hoàn thuế GTGT là Ban điều hành liên danh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định kiểm tra hồ sơ, căn cứ hợp đồng đã ký giữa chủ dự án với nhà thầu chính, xác định chính xác đối tượng được hoàn thuế GTGT để giải quyết theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4259/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112