Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4259/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4259/TCT-CS
V/v: thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Trả lời công văn số 0298/EIBSG-TH07 ngày 15/6/2007 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam về việc xác định kết quả lãi lỗ kinh doanh trong kỳ tính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục I phần B Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức sau:

“Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

-

Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

Sau khi xác định thu nhập chịu thuế theo công thức trên, cơ sở kinh doanh được trừ số lỗ của các kỳ tính thuế trước chuyển sang trước khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định”.

Như vậy, số lỗ của năm quyết toán thuế được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau được xác định căn cứ thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế, không phụ thuộc vào các Khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Theo báo cáo  tài chính thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam không có lỗ kế toán trong hai năm tài chính 2003 và 2004, nhưng Ngân hàng có Khoản thu nhập do góp vốn cổ phần và lãi mua công trái là 4,9 tỷ đồng không chịu thuế TNDN. Do vậy, theo sổ kế toán thì ngân hàng không phát sinh lỗ, nhưng khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế theo Luật thuế TNDN thì phát sinh Khoản lỗ 4,9 tỷ đồng. Theo quy định nêu trên, Ngân hàng được chuyển số lỗ này vào thu nhập chịu thuế của năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam được biết/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. HCM;
- Vụ Pháp chế;
-Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4259/TCT-CS ngày 15/10/2007 về việc thuế TNDN do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!