Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4257/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4257/TCT-KK
V/v: xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi kiểm tra hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 3377/CT-KTr1 ngày 18/09/2008 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về xử phạt vi phạm hành chính về kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 107 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Điều 8 và Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, thì:

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau: Cục Thuế đã ban hành quyết định kiểm tra trước khi hoàn, trong quá trình kiểm tra phát hiện người nộp thuế kê khai sai dẫn đến làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ (hoàn thuế), nhưng đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Cục Thuế phải loại trừ các hóa đơn đó trước khi hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Nếu kiểm tra, loại trừ các hóa đơn kê khai không đúng quy định dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì sẽ bị xử phạt 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. Đồng thời cơ quan thuế xác định số tiền thuế thiếu, số tiền phạt; số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế và ra quyết định xử phạt đối với người nộp thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, CS, TTr, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4257/TCT-KK ngày 12/11/2008 về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi kiểm tra hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.744

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220