Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 425/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu cho chiếc máy xạ trị Cobalt Co-60 do bệnh viện Kangnam-Seoul, Hàn Quốc tặng với mục đích nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 425/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 425/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Bệnh viện Quân y 103
(Đường Phùng Hưng, thị xã Hà Đông, Hà Tây)

 

Trả lời công văn 18/BV103 ngày 19.01.2005 của Bệnh viện 103 về việc xin miễn thuế nhập khẩu cho chiếc máy xạ trị Cobalt Co-60 do bệnh viện Kangnam-Seoul, Hàn Quốc tặng với mục đích nhân đạo; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 4 Mục II phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điểm 20, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính thì, hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức nước ngoài cho tổ chức Việt Nam thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Mặt hàng máy xạ trị Cobalt thuộc mã số 90222100, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% (không phần trăm). Do vậy, để có cơ sở không thu thuế giá trị gia tăng chiếc máy xạ trị trên; đề nghị Bệnh viện 103 xuất trình các giấy tờ sau đây với Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu:

+ Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận tặng hàng hóa.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan.

+ Thông báo thuế của cơ quan Hải quan.

+ Giấy phép, hồ sơ liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

(các giấy tờ trên là bản photocopy đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của lãnh đạo).

Tổng cục Hải quan thông báo để Bệnh viện 103 biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 425/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu cho chiếc máy xạ trị Cobalt Co-60 do bệnh viện Kangnam-Seoul, Hàn Quốc tặng với mục đích nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202