Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4249/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4249/TCT-HTQT
V/v: Hướng dẫn về chính sách thuế và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đan Mạch

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Công Ty Tnhh Maersk Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 19/10/2006 của Công ty TNHH Maersk Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế và việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (sau đây gọi là Hiệp định) giữa Việt Nam và Đan Mạch đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê (lưu) công-ten-nơ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 8 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đan Mạch quy định:

"1. Lợi tức do một xí nghiệp của một Nước ký kết thu được từ hoạt động của các tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đã ký kết đó.

2. Theo Điều này, Lợi tức thu được từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ bao gồm cả:

a. Thu nhập từ việc cho thuê máy bay trống; và

b. Lợi tức từ việc sử dụng, bảo dưỡng hoặc cho thuê các công-ten-nơ (kể cả khoang móc thiết bị kèm theo phục vụ cho việc vận chuyển bằng tàu công-ten-nơ) được sử dụng để vận chuyển hàng hóa hoặc tài sản.

Khi việc cho thuê hay sử dụng, bảo dưỡng trên, tùy từng trường hợp, có tính chất phụ kèm theo hoạt động của tàu thủy trong vận tải quốc tế".

Theo quy định tại Khoản 3.1.5 phần B Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam thì thu nhập từ việc cho thuê ngắn hạn (lưu) công-ten-nơ với tính chất là hoạt động phụ kèm theo hoạt động của phương tiện vận tải phải thỏa mãn các Điều kiện sau:

"Tính chất hoạt động phụ kèm theo hoạt động của phương tiện vận tải của việc cho thuê ngắn hạn (lưu) công-ten-nơ được xác định là công-ten-nơ đi liền với phương tiện vận tải có vào cảng Việt Nam, công-ten-nơ đang chứa hàng vận chuyển nhập khẩu và phí sử dụng công-ten-nơ đã được bao gồm trong giá cước vận chuyển, thu nhập cho thuê ngắn hạn công-ten-nơ phát sinh do bên nhận hàng lưu giữ công-ten-nơ quá thời hạn sử dụng miễn phí".

Theo Điểm 2(i) hồ cơ của Công ty thì "công-ten-nơ của A.P Moller được vận chuyển bởi các tàu biển của A.P Moller đến trạm trung chuyển trong khu vực như Xinh-ga-po, từ các trạm trung chuyển này các công-ten-nơ của A.P Moller sẽ được tiếp tục vận chuyển đến các cảng Việt Nam bằng các tàu trung chuyển nhỏ hơn (feeder)". Như vậy việc vận chuyển các công-ten-nơ không thỏa mãn Điều kiện "công-ten-nơ đi liền với phương tiện vận tải có vào cảng Việt Nam".

Do đó thu nhập từ việc cho thuê công-ten-nơ trong trường hợp trên không được coi là thu nhập từ vận tải quốc tế theo Điều 8 Hiệp định Việt Nam và Đan Mạch.

Công ty có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập này theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể là Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam.

Ngoài ra, trường hợp Công ty có hoạt động tiếp vận (logistics) tách biệt với vận tải có phương tiện (shipping) thì các Khoản thu lưu công-ten-nơ của bộ phận tiếp vận sẽ không được coi là thu nhập của bộ phận kinh doanh vận tải biển có phương tiện và không được áp dụng Điều 8 của Hiệp định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4249/TCT-HTQT ngày 15/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đan Mạch đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê (lưu) công-ten-nơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!