Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4224/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4224/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4224/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi : Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4777/CT-KT3 ngày 10/6/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về chính sách thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế cho Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre và công văn số 402/DBT ngày 10/7/2015 của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre về việc giải trình nhân viên thu bán hàng các chi nhánh nộp tiền vào tài khoản Công ty mẹ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Tiết b điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

- Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

- Điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT.

Theo báo cáo của Cục Thuế, Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Công ty mẹ). Tại Qui định số 368/QĐ-CTD ngày 22/7/2010 của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre về việc bán hàng, quản lý công nợ quy định trách nhiệm của bộ phận bán hàng: "thu tiền bán hàng nộp ngay vào tài khoản Công ty tại ngân hàng (trong tỉnh tài khoản các chi nhánh tại ngân hàng (ngoài tỉnh) hoặc nộp cho thủ quỹ đơn vị bán hàng. Trường hợp đặc biệt phải nộp tiền vào ngân hàng sau khi thu tiền bán hàng nhưng không được quá 24 giờ". Do vậy, trường hợp Chi nhánh mua hàng hoá là dược phẩm từ Công ty mẹ, bán hàng, nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hang của Công ty mẹ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre là chưa thực hiện đúng quy định nội bộ của Công ty mẹ và không thực hiện đúng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre không được khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thành toán qua ngân hàng; đồng thời số thuế. GTGT đầu vào không được khấu trừ, đơn vị không được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra, đối chiếu cụ thể việc điều chuyển hàng hoá có phát sinh thực tế hay không, nếu đảm bảo việc Công ty mẹ xuất hoá đơn cho Chi nhánh, kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đúng quy định và Chi nhánh thực hiện bán hàng, nộp tiền của các hoá đơn này vào tài khoản của Công ty mẹ mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT mua hàng hoá từ Công ty mẹ nêu trên theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre (để thực hiện);
- Công ty CP Dược phẩm Bến Tre;
- Các Vụ: PC, CS, DNL (TCT);
- Lưu: VT,
KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4224/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69