Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4220/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4220/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Công Ty Tnhh Taichi Biotech

Trả lời công văn số 99/TAICHI-CV ngày 09/09/2006 và công văn số 2709/TAICHI-CV ngày 27/9/2006 của Công ty TNHH Taichi Biotech đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với sản phẩm nông nghiệp.

- Tại Điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản, nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp bán ra", thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Taichi Biotech trực tiếp trồng các loại hoa, thảo dược và tạo giống cây bán ra ở trong nước thì các loại hoa, thảo dược và giống cây này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và Công ty không tính thuế GTGT đầu ra đồng thời không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế nêu trên.

- Tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: "thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu". Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH Taichi Biotech xuất khẩu sản phẩm là giống, các loại hoa và thảo dược thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty TNHH Taichi Biotech được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu nêu trên.

2. Hoàn thuế GTGT trong thời gian xây dựng cơ bản.

Tại Điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo quý".

Vì vậy trường hợp Công ty TNHH Taichi Biotech đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian từ một năm trở lên thì được xét hoàn thuế đầu vào theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Taichi Biotech biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4220/TCT-PCCS ngày 14/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!