Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4214/TCT-CS năm 2015 về lập hóa đơn đối với trường hợp chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4214/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4214/TCT-CS
V/v: lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời công văn số 234/CT-TTHT ngày 25/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về việc lập hóa đơn đối với trường hợp chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn cho thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đoạn cuối điểm 19 Mục I Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT như sau:

“Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục I, phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Điểm 3.2 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 3.28 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 10% như sau:

“3.28. Hàng hoá, dịch vụ không được nêu tại mục II phần A; điểm 1, 2 mục II phần B Thông tư này.”

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hóa như sau:

“1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được 1 quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (bên cho thuê) ký hợp đồng thuê tài sản với Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng (bên thuê), thời gian thuê tài sản từ năm 2008-2015, nội dung hợp đồng quy định bên thuê thanh toán một lần cho toàn bộ số tiền thuê và khi kết thúc hợp đồng bên thuê có toàn quyền sở hữu tài sản mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào, bên cho thuê không thu hồi tài sản thì thực chất đây là hợp đồng bán tài sản, do đó, khi chuyển giao tài sản cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT trên toàn bộ số tiền nhận được từ việc bán tài sản. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu và Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng và hướng dẫn đơn vị thực hiện việc lập hóa đơn, kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;

-
Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4214/TCT-CS năm 2015 về lập hóa đơn đối với trường hợp chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199