Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4188/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4188/TCT-ĐTNN
V/v: nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

- Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam
- Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh
- Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 567/06/CV-VDN của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam về việc xin nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Hà Tĩnh.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc nộp thuế TNDN: Tại Điểm 3, Mục I, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định: "Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương; Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ".

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp Công ty mở thêm một nhà máy sản xuất tại tỉnh Hà Tĩnh nếu nhà máy là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty chính ở tỉnh Đồng Nai thì nhà máy ở tỉnh Hà Tĩnh chỉ đăng ký thuế tại tỉnh Hà Tĩnh, và không phải kê khai, nộp thuế TNDN tại tỉnh Hà Tĩnh; nếu nhà máy được phân cấp và hạch toán đầy đủ, xác định được kết quả kinh doanh của nhà máy thì nhà máy thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN tại Hà Tĩnh.

- Về việc thực hiện nộp tiền đền bù đất giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy, Công ty có trách nhiệm thực hiện thanh toán theo chế độ và mức đền bù do UBND tỉnh quy định. Trường hợp Công ty có chi hỗ trợ trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho địa phương thì phải có đủ căn cứ và chứng từ chi hợp pháp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4188/TCT-ĐTNN ngày 10/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc xin nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!