Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4185/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế TNDN nộp thừa năm 2005 của Công ty TNHH Mabuchi motor

Số hiệu: 4185/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4185/TCT-ĐTNN
V/v:hoàn trả tiền thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2069/CT-ĐTNN ngày 27/10/2005 của CỤc Thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn trả tiền thuế TNDN nộp thừa năm 2005 của Công ty TNHH Mabuchi motor, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp Công ty TNHH Mabuchi motor có nộp thừa thuế TNDN thì số thuế TNDN đã nộp thừa sẽ được cấn trừ vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được Ngân sách Nhà nước hoàn trả.

Trong trường hợp Công ty đề nghị được hoàn trả số tiền thuế TNDN đã nộp thừa, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các Khoản thu đã nộp NSNN.

Sau khi kiểm tra hồ sơ của Công ty, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai gửi hồ sơ về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách Nhà nước) để giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4185/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế TNDN nộp thừa năm 2005 của Công ty TNHH Mabuchi motor

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171