Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4172/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4172/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4172/TCT-DNL
V/v Thuế GTGT đối với dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Trả lời công văn số 3410/NHNNo ngày 12/08/2010 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội về việc cho phép khấu trừ thuế GTGT đối với dịch vụ cấp tín dụng theo hình thức bảo lãnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết a Điểm 8 Mục II Phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật thuế Giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định:

Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay; chiết khấu và tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng Việt Nam cung ứng” không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Tại công văn số 3316/BTC-CST ngày 18/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng tính thuế GTGT đối với các khoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh như sau:

“Các khoản thu của tổ chức tín dụng về việc: xử lý trả nợ trước hạn, chậm trả nợ, cơ cấu lại nợ, quản lý khoản vay, các công việc liên quan đến giao dịch tài sản (quản lý và trông giữ, xử lý, thay đổi, định giá tài sản đảm bảo), phát hành thư bảo lãnh thuộc quy trình cho vay, bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng…”

Tại công văn số 11754/BTC-CST ngày 06/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng tính thuế GTGT đối với các khoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh như sau:

“Trước ngày 18/03/2010 (ngày ban hành công văn số 3316/BTC-CST nói trên nếu các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng đã thực hiện tính thuế GTGT và phát hành hóa đơn GTGT, kê khai nộp đầy đủ số thuế đã tính đối với các khoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh vào NSNN thì không thực hiện điều chỉnh lại”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Nội nếu có các khoản thu từ dịch vụ phát hành thư bảo lãnh thuộc quy trình cho vay, bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Việc xử lý đối với khoản thuế GTGT thu từ dịch vụ bảo lãnh mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội nộp vào NSNN theo chu kỳ tính thuế từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2010, thì những khoản thuế GTGT thu từ dịch vụ bảo lãnh này mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội đã nộp vào NSNN trước ngày 18/03/2010 thì sẽ không thực hiện điều chỉnh lại, còn đối với những khoản đã nộp vào NSNN sau ngày 18/03/2010 thì sẽ được thực hiện điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế thông báo đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp Hà Nội;
- Vụ CS, Vụ KK, Vụ PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4172/TCT-DNL về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168