Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4171/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4171/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 97/06/CV-VP ngày 25/9/2006 của Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu ủy thác qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/8/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3087/TCT-PCCS gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu ủy thác qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An. Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3087/TCT-PCCS nêu trên. Riêng về phần giá trị xuất khẩu được xác định theo giá FOB để làm căn cứ xem xét giải quyết việc hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4171/TCT-PCCS ngày 10/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu ủy thác qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.931

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!