Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4160/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc phối hợp phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các doanh nghiệp thành lập để mua bán hóa đơn, bỏ trốn

Số hiệu: 4160/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4160/TCT-TTR
V/v: chỉ đạo thực hiện  công văn số 3144/TCT-TTr

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3144/TCT-TTr ngày 12/9/2005 về việc phối hợp phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các doanh nghiệp thành lập để mua bán hóa đơn, bỏ trốn. Sau khi khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, nghe các đối tượng kinh doanh hóa đơn bất hợp pháp khai báo việc mua bán hóa đơn, tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân khác hợp thức hóa hàng trôi nổi trên thị trường, hàng nhập lậu… để lập hồ sơ hoàn thuế hoặc khấu trừ thuế GTGT đầu vào chiếm đoạt tiền thuế GTGT của Nhà nước, hoặc để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí trốn thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Kết quả điều tra của cơ quan công an đã kết luận và đưa nhiều vụ án ra khởi tố và xử lý theo pháp luật. Để đẩy mạnh công tác kiểm tra, điều tra phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tình hình bọn tội phạm thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn tiếp tay cho một số doanh nghiệp thực hiện hành vi phạm tội là khá phổ biến ở một số tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Tháp, Bình Thước, Hà Tây, Long An, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huế…, thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi:

- Những tên tội phạm không xuất hiện mà tổ chức các bộ phận giúp việc mang tính chuyên nghiệp:

+ Bộ phận chuyên tổ chức tìm những người có thu nhập thấp, trình độ thấp thậm chí người nghiện hút và người đã vi phạm pháp luật đang chịu án để dựng lên làm giám đốc doanh nghiệp chỉ để ký theo yêu cầu của bọn tội phạm và được trả một khoản tiền cho mỗi thương vụ.

+ Bộ phận chuyên lo làm hồ sơ giả như chứng minh thư, hộ khẩu… để phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp được thành lập do cùng 1 bọn tội phạm lập nên.

+ Bộ phận chuyên lo đường dây tiêu thụ hóa đơn, chúng tìm và móc nối cung cấp hóa đơn cho các doanh nghiệp để hợp thức hóa đầu vào cho các hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường, nguyên liệu thu mua gom, hàng hóa nhập lậu… để được hưởng tỷ lệ % giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn.

+ Bộ phận kế toán để lập báo cáo với cơ quan thuế, kê khai số thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT được khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp và phân chia số tiền thu được do hành vi bán hóa đơn bất hợp pháp.

Bọn tội phạm sử dụng những người thân tín của chúng để làm các việc trên.

+ Bọn tội phạm thuê cả những luật sư để khai thác những sơ hở của pháp luật và trong quản lý để tư vấn cho các hành vi trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

- Một số doanh nghiệp đã dùng hóa đơn thật do Bộ Tài chính phát hành mua của các doanh nghiệp kinh doanh hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa các hàng hóa mua trong nước, nhập lậu chưa kê khai nộp thuế GTGT để chiếm đoạt tiền thuế GTGT của nhà nước, trốn thuế TNDN.

Chúng tổ chức đường dây gian lận qua nhiều khâu và nhiều doanh nghiệp trung gian ở nhiều địa phương nhằm gây khó khăn cho công tác kiểm tra, điều tra xác minh của cơ quan thuế, cơ quan công an. Vì vậy, phải tổ chức kiểm tra, thanh tra đồng bộ, toàn diện ở nhiều doanh nghiệp, thuộc nhiều địa phương mới xác định được đầy đủ hành vi tội phạm.

- Có trường hợp doanh nghiệp thực hiện hành vi mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào nhưng lại chủ động có công văn đề nghị cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp xuất hóa đơn xác nhận quan hệ mua, bán và đã kê khai thuế đầu ra để đối phó với cơ quan thuế trực tiếp quản lý mình (như trường hợp Công ty Nam Bắc – thành phố Hồ Chí Minh bán hóa đơn cho Công ty Ngọc San - tỉnh Đồng Tháp, Công ty Ngọc San chủ động có công văn đề nghị Chi cục thuế quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh xác nhận có kê khai thuế đầu ra tại Công ty Nam Bắc để đối phó với Cục thuế tỉnh Đồng Tháp).

2. Sau khi Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3144/TCT-TTr ngày 12/9/2005 và Tổng cục Cảnh sát ban hành công văn số 2795/C15-P6 19/9/2005, hai cơ quan đã chỉ đạo hai ngành từ trung ương đến các cấp tỉnh, thành phố và quận, huyện tăng cường hoạt động phối hợp điều tra xác minh xử lý hành vi vi phạm của loại tội phạm này. Một số địa phương đã phá được nhiều vụ án lớn tổ chức thu hồi số thuế GTGT bị chiếm đoạt. Tại tỉnh Cà Mau cơ quan công an, phối hợp với cơ quan thuế đã tiến hành điều tra ở hơn 50 doanh nghiệp thì số thu thuế GTGT kinh doanh tôm nguyên liệu đã tăng gấp 4 lần so với trước khi điều tra.

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều địa phương chưa nhận thức đúng tinh thần 2 văn bản nêu trên, chỉ đạo và thực hiện chưa đồng bộ, chưa mạnh mẽ, quyết liệt thể hiện:

- Chưa quán triệt đầy đủ công văn 3144/TCT-TTr đến từng cán bộ thực hiện, một số cục thuế chỉ sao gửi 2 công văn cho các chi cục thuế.

- Cục thuế và chi cục thuế chưa có bộ phận để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo quản lý và thực hiện tốt tinh thần 2 công văn này.

- Chưa xúc tiến để thực hiện điểm 4 công văn số 3144/TCT-TTr cụ thể:

+ Cục thuế và Chi cục thuế chưa xúc tiến xây dựng quy chế phối hợp trong đơn vị để tổ chức thực hiện.

- Cục thuế và Chi cục thuế chưa chủ động phối hợp với công an cùng cấp xác định 1 hoặc 2 vụ vi phạm có trọng điểm theo điểm 7 công văn 3144/TCT-TTr để đưa ra xét xử kịp thời.

- Chưa thực hiện nghiêm công tác đối chiếu hóa đơn, thời gian xác minh kéo dài không đảm bảo cho việc xử lý được kịp thời.

- Đặc biệt là, khi nhận được thông báo của cơ quan thuế bạn về việc doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa, chiếm đoạt tiền thuế GTGT của Nhà nước và trốn thuế TNDN thì chưa chỉ đạo ngay việc truy thu, truy hoàn để thu hồi số thuế GTGT đã bị chiếm đoạt, số thuế TNDN đã trốn.

3- Từ tình hình nêu trên Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt các công việc sau đây:

- Qua điều tra của cơ quan công an hoặc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế nếu đã xác minh được doanh nghiệp thành lập chỉ để mua hóa đơn của cơ quan thuế để bán hóa đơn cho các đơn vị khác sử dụng hóa đơn này hợp thức hóa đầu vào chiếm đoạt tiền thuế GTGT và trốn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Cơ quan thuế trên địa bàn có các doanh nghiệp kinh doanh hóa đơn bất hợp pháp phải:

+ Thông báo ngay sau khi xác minh và kết luận của cơ quan thuế hoặc thông báo kết quả điều tra của công an cho cơ quan thuế có liên quan biết các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Nội dung thông báo phải ghi rõ tên và mã số thuế của doanh nghiệp xuất hóa đơn, nội dung giá trị hàng hóa, dịch vụ cung cấp ghi trên hóa đơn, số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa dịch vụ này.

+ Thu hồi ngay số hóa đơn còn tồn ở cơ sở kinh doanh.

+ Công bố công khai danh sách các cơ sở bán hóa đơn bất hợp pháp và số hóa đơn không có hiệu lực sử dụng để các cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế nơi khác và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước biết.

Đối với các cơ quan thuế có cơ sở sử dụng hóa bất hợp pháp để hợp thức hóa nhằm mục đích như đã nêu trên: Ngay sau khi nhận được công văn và bản sao hóa đơn bất hợp pháp của cơ quan thuế gửi đến phải xử lý truy thu, truy hoàn đối với các hóa đơn bất hợp pháp đã dùng vào việc khấu trừ khống, hoàn thuế khống chiếm đoạt tiền thuế GTGT, trốn thuế TNDN không phân biệt trước hay sau ngày doanh nghiệp bỏ trốn. Nếu chưa khấu trừ, chưa hoàn thuế thì không xử lý khấu trừ, hoàn thuế ngoài ra còn xử phạt từ 1 đến 3 lần số thuế GTGT đã chiếm đoạt, thuế TNDN đã trốn.

- Yêu cầu các Cục thuế, các chi cục thuế tập trung lực lượng kiểm tra xác minh, xử lý thu hồi hết tiền thuế bị chiếm đoạt và số thuế đã trốn vào ngân sách nhà nước.

- Tích cực phối hợp với cơ quan Công an các cấp để điều tra xác minh đưa các vụ án ra xét xử theo tinh thần công văn số 3144TCT-TTr.

- Mọi sự chậm trễ do chủ quan của cơ quan thuế, cán bộ thuế đã để thất thoát tiền thuế của nhà nước đều được xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc, nếu cấu thành tội phạm thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Chi cục thuế tuỳ theo tình hình cụ thể phải lập bộ phận cán bộ chuyên trách tham mưu cho cơ quan thuế để nghiên cứu đề xuất các biện pháp phòng và chống loại tội phạm này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT TP.HCM;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Tổng cục Cảnh sát (để phối hợp);
- Các ban : PCCS, TVQT, DNK;
- Lưu: VT, TTr (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4160/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc phối hợp phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các doanh nghiệp thành lập để mua bán hóa đơn, bỏ trốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.823

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112