Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 415TCT/DNK về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 415TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 415TCT/DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH thương mại và ứng dụng chuyển giao công nghệ mới Hà Nội
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

 

Trả lời công văn số 01/CV ngày 31/12/2004 của Công ty TNHH thương mại và ứng dụng chuyển giao công nghệ mới Hà Nội hỏi về một số vướng mắc về thuế gửi kèm theo công văn số 0042/PTM-HV ngày 7/1/2005 của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điểm 5.4 và Điểm 5.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị gia tăng thì:

- Trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng có thực hiện chiết khấu cho đại lý bằng tiền ghi trên hóa đơn bán thì trên hóa đơn phải ghi rõ: mức chiết khấu, giá bán chưa có thuế (giá bán đã được trừ chiết khấu), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

- Trường hợp cơ sở sản xuất thực hiện chiết khấu cho các cơ sở nhận đại lý nhưng không ghi trên hóa đơn bán hàng mà chi trả bằng tiền thì khi nhận tiền chiết khấu cơ sở đại lý phải xuất hóa đơn GTGT giao cho cơ sở sản xuất. Cơ sở đại lý phải kê khai, nộp thuế GTGT khoản tiền chiết khấu nhận được.

- Trường hợp cơ sở sản xuất thực hiện khuyến mại cho khách hàng nhưng không trực tiếp khuyến mại cho khách hàng mà lại giao cho các đại lý thực hiện thì cơ sở đại lý phải căn cứ vào chính sách khuyến mại của cơ sở sản xuất (bên giao đại lý) và hợp đồng để khuyến mại đúng đối tượng, đúng mức chi. Khi chi trả tiền khuyến mại cơ sở đại lý phải lập chứng từ chi tiền ghi rõ tên người được khuyến mại, số tiền chi thưởng khuyến mại, có đầy đủ chữ ký của người nhận tiền và thông báo cho cơ sở sản xuất biết.

- Trường hợp chi thưởng khuyến mại bằng hàng hóa cơ sở sản xuất phải sử dụng hóa đơn GTGT, ghi rõ hàng khuyến mại không thu tiền giao cho cơ sở nhận đại lý. Khi trao trả hàng khuyến mại cho khách hàng cơ sở nhận đại lý cũng phải xuất hóa đơn GTGT, ghi rõ hàng khuyến mại không thu tiền giao cho khách hàng.

2. Về việc thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế Thành phố Hà Nội để được giải đáp cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 415TCT/DNK về việc trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.878
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108