Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4156/TCHQ-TXNK thực hiện báo cáo hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4156/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 09/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4156/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện báo cáo hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 225/HQHCM-TXNK ngày 23/07/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí báo cáo tại công văn số 3568/TCHQ-TXNK ngày 16/07/2012 của Tổng cục Hải quan yêu cầu báo cáo định kỳ việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các tiêu chí báo cáo được đưa ra trong công văn số 3568/TCHQ-TXNK nhằm đảm bảo việc cập nhật thông tin trong giai đoạn đầu thực hiện thí điểm được cụ thể chi tiết để có cơ sở báo cáo Bộ theo từng tuần. Dựa trên báo cáo thống kê số lượng, chủng loại mặt hàng được hoàn thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các doanh nghiệp tham gia thí điểm hoàn thuế có cơ sở xác định mặt hàng được người nước ngoài mua nhiều và có biện pháp thúc đẩy, quảng bá thích hợp.

Hiện nay hệ thống phần mềm VAT-RS đang được xây dựng và dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 01/2013 với khả năng tạo báo cáo thống kê về số lượng hàng hóa, trị giá, số tiền thuế giá trị gia tăng thực tế đã hoàn theo các tiêu chí về thời gian, chủng loại hàng hóa, quốc tịch của người nước ngoài mua hàng... Do đó trong thời gian thí điểm Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo theo tiêu chí đã nêu tại công văn số 3568/TCHQ-TXNK ngày 16/07/2012 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết ./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4156/TCHQ-TXNK thực hiện báo cáo hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


948
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66