Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 413TCT/ĐTNN về việc xác định doanh thu để áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0% đối với hàng hóa gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 413TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 413TCT/ĐTNN
V/v: Thuế GTGT hàng XK

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài Việt Nam

Trả lời công văn số 126/CV ngày 24/01/2005 của Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài Việt Nam về xác định doanh thu để áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0% đối với hàng hóa gia công xuất khẩu trong thời gian năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định khi bên nhận gia công đã viết hóa đơn, đồng thời với việc chuyển trả hàng hóa đã gia công cho bên đưa gia công.

Xét thực tế trường hợp của Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài Việt Nam việc điều chỉnh doanh thu gia công (giá gia công) không phát sinh chi phí, không ảnh hưởng đến thuế GTGT đầu vào và phù hợp với biến động trong nền kinh tế thị trường, vì vậy Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% đối với doanh thu điều chỉnh (giá gia công đã điều chỉnh) năm 2003.

Về thủ tục hồ sơ thực hiện theo đúng quy định, ngoài ra Công ty phải có Biên bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc điều chỉnh đơn giá gia công. Cục thuế tỉnh Hải Dương phải tiến hành kiểm tra tính chính xác của hồ sơ.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Hải Dương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 413TCT/ĐTNN về việc xác định doanh thu để áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0% đối với hàng hóa gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112