Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4122/TCT-KK năm 2015 về phối hợp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4122/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/TCT-KK
V/v phối hợp quản lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ đảm bảo quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đúng quy định không để phát sinh trường hợp hoàn thuế 2 lần đối với cùng một chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, tránh gây thất thoát Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong quá trình hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa; Tổng cục Thuế đã có công văn số 1350/TCT-KK ngày 23/4/2014 về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa và Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa.

Theo đó: “Cơ quan Hải quan có trách nhiệm gửi một bản Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN nêu trên cho cơ quan Thuế quản trực tiếp NNT để làm cơ sở đối chiếu và thu hồi số thuế GTGT đã khấu trừ hoặc hoàn thuế khâu nội địa (nếu có) của các chứng từ nộp thuế đã được điều chỉnh hoặc hoàn thuế tại cơ quan Hải quan theo quy định”.

Ngày 14/9/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 8329/TCHQ-TXNK về việc phối hợp quản lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa (bản photocopy gửi kèm theo).

Căn cứ đề nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 8329/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2015 nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra và chỉ đạo các Chi cục Thuế kiểm tra địa chỉ email đại diện của đơn vị, nếu chưa có thì thực hiện tạo địa chỉ email đại diện theo Quyết định số 778/QĐ-TCT ngày 16/6/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế quản lý, triển khai, vận hành hạ tng hệ thống Công nghệ thông tin tại Cục Thuế, Chi cục Thuế với cấu trúc tendonvi.xxx@gdt.gov.vn thông báo tới cơ quan Hải quan được biết để trao đổi thông tin phối hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa với cơ quan Hải quan theo nội dung công văn số 8329/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2015 nêu trên. Cục Thuế/Chi cục Thuế phân công cán bộ có trách nhiệm quản lý, sử dụng địa chỉ email đại diện này thường xuyên kiểm tra thư đến, báo cáo lãnh đạo đơn vị và thay mặt đơn vị gửi thư cho cơ quan Hi quan có liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC; CNTT;
- Tổng cục Hải quan;
-
Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4122/TCT-KK năm 2015 về phối hợp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174