Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4122/TCT-CS 2020 kinh doanh thương mại điện tử dựa nền tảng số nhà cung cấp ở nước ngoài

Số hiệu: 4122/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 01/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm).
(địa chỉ: tầng 15, phòng 2B tòa nhà Landmark số 5B phố Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 6636/VPCP-KSTT ngày 12/8/2020, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Kiến nghị số 2, Phụ lục II của Tieu han Công nghiệp ô tô:

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi quy định hướng dẫn về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế nhằm mục đích hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Hiện nay, Bộ Tài chính đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính liên quan đến nội dung thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, dụng cụ y tế.

2. Kiến nghị số 5, Phụ lục II của Tiểu ban Thuế và chuyển giá:

Nội dung kiến nghị: Đề nghị bổ sung hướng dẫn về phạm vi và cách áp dụng các quy định về thuế cho hoạt động thương mại điện tử, để đảm bảo thông tin rõ ràng cho người nộp thuế không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cũng như cho các đối tác, khách hàng và người tiêu dùng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định:

“Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

4. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường.trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ Việt Nam, dự thảo Thông tư dự kiến sẽ hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký thuế, thủ tục khai, nộp thuế của Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác; Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp Nhà cung cấp ở nước ngoài không thực hiện đăng ký, khai thuế, nộp thuê trên Cổng thông tin hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế. Dự thảo Thông tư được dự thảo trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế và các Luật về chính sách thuế đảm bảo phù hợp với mô hình kinh doanh của các tổ chức nước ngoài, phù hợp với thông lệ quốc tế và nhằm hạn chế việc ánh và trốn thuế.

Trong thời gian tới, dự thảo Thông tư sẽ được gửi lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức cá nhân quan tâm trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Hiệp hội doanh nghiệp Châu âu tại Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4122/TCT-CS ngày 01/10/2020 về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


795

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!