Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4122/BTC-CST thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4122/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/BTC-CST
V/v thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom

Trả lời công văn số 11-03-04-18 ngày 10/01/2013 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom về việc thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ có liên quan (Bộ Công Thương tại công văn số 1983/BCT-TCNL ngày 11/3/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 591/BKHCN-ĐTG ngày 12/3/2013, Bộ Tư pháp tại công văn số 2181/BTP-PLQT ngày 21/3/2013 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1839/BKHĐT-KTCN);

Các thiết bị, vật tư nhập khẩu sử dụng trong các giếng khoan dầu khí được kéo lên sau khi hủy giếng khoan đã bị cắt, biến dạng và hoàn toàn không còn giá trị sử dụng cho mục đích sản xuất tiếp theo, được bán thanh lý không phải là thay đổi mục đích sử dụng được miễn thuế nhập khẩu hay mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Theo đó, các vật tư, thiết bị này khi bán thanh lý không bị truy thu thuế nhập khẩu đã được miễn và thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu. Tuy nhiên, đơn vị phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số vật tư, thiết bị được bán thanh lý này theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Công văn này thay thế công văn số 7119/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Lưu: VT, Vụ CST (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4122/BTC-CST thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.005
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171