Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4110/CT-TTHT 2018 hoàn lệ phí trước bạ xe ô tô Hà Nội

Số hiệu: 4110/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4110/CT-TTHT
V/v hoàn lệ phí trước bạ xe ô tô

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần 22
(Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội)

Trả lời vướng mắc của Công ty Cổ phần 22 tại “Hội nghị Kết ni cung cầu hàng hóa - Đẩy mạnh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018” do Sở Công thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội và Báo Kinh tế - Đô thị tổ chức ngày 02/12/2017 về việc hoàn lệ phí trước bạ xe ô tô, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Công văn số 10704/BTC-CST ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ đối với xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng, có nêu:

“Trường hợp xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng (đã đăng ký và được Bộ Quốc phòng cấp biển số quân sự) thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định, nay được Bộ Quốc phòng cho phép chuyển mục đích sang xe quân đội làm kinh tế do doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký xe quân đội làm kinh tế với cơ quan thẩm quyền thuộc Bộ Công an”

- n c Công văn s 12284/BTC-TCT ngày 14/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự quốc phòng:

“Trường hợp tài sản không đủ hồ sơ chứng minh đối tượng miễn lệ phí trước bạ nêu trên và xe chưa kê khai nộp lệ phí trước bạ lần nào thì cơ quan thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ vi mức thu lần đầu; giá tính lệ phí trước bạ được căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản theo hướng dn tại điểm d Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Đối với những trường hợp đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ và hoàn tất thủ tục đăng ký lưu hành với cơ quan công an trước ngày ban hành công văn số 10704/BTC-CST thì không điều chỉnh lại”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng (đã đăng ký và được Bộ Quốc phòng cấp biển số quân sự) thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc miễn lệ phí trước bạ theo quy định, nay được Bộ Quốc phòng cho phép chuyển mục đích sang xe quân đội làm kinh tế do doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký xe quân đội làm kinh tế với cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an.

Nếu Công ty Cổ phần 22 thực hiện chuyển đổi xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng sang xe quân đội làm kinh tế, Công ty Cổ phần 22 đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ và hoàn tất thủ tục đăng ký lưu hành với cơ quan công an trước ngày 14/8/2017 (ngày ban hành Công văn số 10704/BTC-CST của Bộ Tài chính) thì Công ty Cổ phần 22 không được hoàn lại lệ phí trước bạ đã nộp ngân sách nhà nước.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần 22 được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Sở Công thương;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4110/CT-TTHT ngày 25/01/2018 về hoàn lệ phí trước bạ xe ô tô do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.994

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!