Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4107/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Hàn Quốc

Số hiệu: 4107/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4107/TCT-HTQT
V/v: Hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Văn phòng luật sư Lê - Nguyễn

Tổng cục Thuế có công văn số 3590/TCT-HTQT ngày 13/10/2005 gửi Văn phòng Luật sư, nay Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời tiếp công văn số 02/CV/VPLS/2005 ngày 18/10/2005 của quý Văn phòng về việc hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Hàn Quốc như sau:

- Việc áp dụng Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 thay thế cho Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính không làm thay đổi nghĩa vụ thuế áp dụng theo quy định tại các Hiệp định cụ thể. Vì vậy, cho dù thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế xảy ra vào năm 2002 nhưng đối tượng nộp thuế có đơn đề nghị áp dụng Hiệp định vào thời điểm sau ngày 1/2/2005 thì cũng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 133/2004/TT-BTC (nêu trên).

- Việc giải quyết áp dụng Hiệp định thuế được xem xét trên cơ sở từng hồ sơ vụ việc cụ thể vì vậy đề nghị Văn phòng nghiên cứu Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Hàn Quốc và Thông tư số 133/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính (nêu trên) để tư vấn cho khách hàng của mình lập hồ sơ áp dụng Hiệp định.

Tổng cục Thuế trả lời Văn phòng Luật sư Lê - Nguyễn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4107/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Hàn Quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170