Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4080/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 02/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4080/TCT-TNCN
V/v: xác định thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1847/CT-TNCN ngày 10/9/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Bình xác định thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ tiết 2.1, Điểm 2, Mục I Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì thu nhập tiền trợ cấp thay lương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội là thu nhập chịu thuế TNCN.

Căn cứ Điểm 2, Điều 6 Luật bảo hiểm xã hội thì kể từ ngày 1/1/2007, Khoản thu nhập hưu trí từ quỹ bảo hiểm xã hội là thu nhập được miễn thuế.

Như vậy, trước ngày 1/1/2007, Khoản thu nhập lương hưu nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội là thu nhập chịu thuế TNCN. Kể từ ngày 1/1/2007, Khoản thu nhập lương hưu nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội là thu nhập được miễn thuế TNCN

Trường hợp cá nhân trong năm vừa có thu nhập từ tiền lương được trả do trực tiếp tham gia Điều hành công ty cổ phần và có thu nhập lương hưu nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội thuộc diện miễn thuế TNCN, thì số thuế TNCN phải nộp được xác định theo hướng dẫn tại công văn số 3913/TCT-TNCN ngày 21/8/2007 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TT-TĐ
- Lưu: VT, TNCN:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4080/TCT-TNCN ngày 02/10/2007 về việc xác định thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.077

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!