Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4078/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Dự án Phát triển Đô thị Nam Định Giai đoạn 3

Số hiệu: 4078/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4078/TCT-ĐTNN
V/v thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1451 CT/TTHT ngày 29/9/2005 của Cục thuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Dự án Phát triển Đô thị Nam Định Giai đoạn 3. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Trong hồ sơ hoàn thuế GTGT phải có Quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại (hoặc sử dụng nguồn vốn ODA vay thuộc diện được NSNN cấp phát).

Trường hợp Dự án phát triển đô thị Nam Định giai đoạn 3 là Dự án viện trợ không hoàn lại trị giá dưới 1 triệu USD thì căn cứ để xác định tính chất nguồn vốn ODA của dự án là văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 1756/CP-QHQT ngày 24/12/2003 về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển đô thị Nam Định giai đoạn 3" - bản photocopy kèm theo) và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan chủ quản dự án (Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

TỔNG CỤC THUẾ 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4078/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Dự án Phát triển Đô thị Nam Định Giai đoạn 3

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170