Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4073/TCT-KK năm 2015 về kê khai, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng năm 2014 với số tiền chênh lệch thanh lý hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4073/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4073/TCT-KK
V/v kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1333/CT-TTHT ngày 18/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014 đối với số tiền chênh lệch do thanh lý hợp đồng giữa Trung tâm Khuyến công và Công ty Điện lực Bắc Kạn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu.... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

- Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyền công b quyết định kim tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Trường hợp trong năm 2014, Trung tâm Khuyến công thực hiện việc kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có phát sinh doanh thu theo hp đồng đã ký với Công ty Điện lực Bắc Kạn. Trung tâm đã thực hiện xuất hóa đơn GTGT, giá trị kê khai trên tờ khai thuế GTGT là 45.413.462 đồng, thuế GTGT 10% là 4.541.346 đồng.

Tháng 6/2015, Trung tâm Khuyến công và Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện thanh lý hợp đồng, doanh thu được quyết toán là 45.719.732 đồng, tăng so với giá trị đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT năm 2014 là 306.270 đồng.

Năm 2015, Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyển đổi sang kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Vì vậy, Trung tâm lập hóa đơn bán hàng cho phần doanh thu tăng thêm phát hiện ra khi thanh lý hp đồng là 306.270 đồng.

Căn cứ vào hóa đơn bán hàng, Trung tâm Khuyến công thực hiện kê khai, tính thuế GTGT vào kỳ lập hóa đơn. Công ty Điện lực Bắc Kạn không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào mà hạch toán doanh số trên hóa đơn bán hàng vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn được biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Vụ: CS, PC;
-
Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4073/TCT-KK năm 2015 về kê khai, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng năm 2014 với số tiền chênh lệch thanh lý hợp đồng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227