Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4069TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4069 TCT/DNK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH dịch vụ nông lâm Phú Cường
Đ/c:Huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

Trả lời Công văn số 35/CN-ĐN ngày 9/11/2004 của Công ty TNHH dịch vụ nông lâm Phú Cường về việc được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (Luật số 07/2003/QH11) đã bãi bỏ quy định cơ sở kinh doanh mua nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người sản xuất không có hoá đơn được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ quy định tại Điều 10 Luật thuế GTGT.

- Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, tại Điểm 2, Điều 8, Chương II Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT đã quy định: căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào là số tiền thuế GTGT ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ.

- Tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài…

Căn cứ các quy định trên trường hợp công ty mua tre, bương, luồng của nhân dân là hàng hoá không có hoá đơn GTGT nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 chỉ hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất, chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT hoặc vừa chế biến sản phẩm chịu thuế vừa kinh doanh mặt hàng không chịu thuế. Theo hướng dẫn này, cơ sở kinh doanh được kê khai khấu trừ tất cả thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu nếu cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT, trường hợp cơ sở sản xuất cả hàng chịu thuế GTGT và hàng không chịu thuế GTGT thì phải phân bổ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ trên doanh thu bán từng loại hàng hoá. Thông tư không hướng dẫn việc khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ đối với hàng hoá nông sản, lâm sản, thuỷ sản mua vào lập bảng kê.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH dịch vụ nông lâm Phú Cường biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4069 TCT/DNK ngày 06/12/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!