Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4059/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn sử dụng hóa, kê khai thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp sáp nhập và thành lập chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4059/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 19/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4059/TCT-KK
V/v sử dụng hóa đơn trong thời gian gửi Thông báo phát hành hóa đơn của chi nhánh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam

Trả lời công văn số 19/CV/Lixil Inax Việt Nam ngày 17/7/2014 của Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp sáp nhập và thành lập các chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 18 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Một đơn vị độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác thì được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản mới. Đơn vị chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế trước khi chuyển đổi. Đơn vị chủ quản mới phải thực hiện bổ sung đăng ký thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào Bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định”.

Như vậy, nếu Công ty Sản xuất Lixil Inax Sài Gòn (SINAX) và Công ty TNHH Thiết bị sen vòi Inax Việt Nam (DINAX) muốn thực hiện việc sáp nhập vào Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam, thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế trước khi chuyển đổi. Sau khi thực hiện xong thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì mã số thuế hết hiệu lực cùng với hóa đơn tương ứng của các mã số thuế này không được sử dụng nữa. Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam phải thực hiện việc bổ sung đăng ký thuế, kê khai thêm các đơn vị trực thuộc mới (các chi nhánh) vào Bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số 13 số theo quy định. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”. Vì vậy, đề nghị xin được phát hành hóa đơn dưới mã số thuế của chi nhánh ngay sau khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý chi nhánh của Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam là không phù hợp. Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam và chi nhánh phải thực hiện việc thông báo và sử dụng hóa đơn mang mã số thuế của chi nhánh theo đúng hướng dẫn nêu trên.

Điểm đ, Điều 11, Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh”.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam có hoạt động kinh doanh tại các địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính, mà tại các địa phương này chưa có đơn vị trực thuộc (hoặc đang thành lập đơn vị trực thuộc, kể cả thời gian chờ sau khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn của chi nhánh theo hướng dẫn tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên), thì Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam phải sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam, và phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đúng theo hướng dẫn về kê khai, nộp thuế đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Vụ: CS, PC(02);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4059/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn sử dụng hóa, kê khai thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp sáp nhập và thành lập chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74