Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4055/TCT-CS vướng mắc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4055/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4055/TCT-CS
V/v vướng mắc sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Ajinomoto Việt Nam
(KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1138/CV-AJI-2012 của Công ty Ajinomoto Việt Nam vướng mắc về sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5, khoản 6 điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn như sau:

“5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.

6. Tổ chức, cá nhân khi in hóa đơn không được in trùng số trong những hóa đơn có cùng ký hiệu”.

Tại khoản 2 điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2. Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn”.

Tại điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trước khi sử dụng hóa đơn

Bộ Tài chính đã có công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 hướng dẫn về tiêu thức dấu trên hóa đơn:

“4. Về tiêu thức “dấu” trên hóa đơn và số liên của hóa đơn

- Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, điểm h khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Nội dung bắt buộc trên hóa đơn có “dấu của người bán (nếu có)”.

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc,...

Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế thì Cục thuế có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”

…”.

Căn cứ hướng dẫn trên,

Trường hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam (Công ty) thông báo phát hành hóa đơn có cùng ký hiệu, số thứ tự nhưng thuộc 02 ký hiệu mẫu hóa đơn khác nhau thì vẫn đúng quy định. Vì vậy căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, Công ty được sử dụng đặt in 02 ký hiệu mẫu hóa đơn khác nhau; Việc đặt in, phát hành và sử dụng hóa đơn của Công ty phải theo đúng quy định của Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Đối với dấu của người bán trên hóa đơn, Bộ Tài chính đã có công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4055/TCT-CS vướng mắc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17