Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 405/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Số hiệu: 405/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 405/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, nộp thuế (GTGT)

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam 

 

Trả lời công văn số 409/CPPTĐVN-TCKT ngày 30/11/2005 của Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai thuế GTGT: …”Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Tổng Công ty, Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan Thuế nơi đóng trụ sở chính…”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Nhà máy thủy điện Nậm Má hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam thì Nhà máy phải kê khai, nộp thuế GTGT tại Hà Giang theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với Cục thuế thành phố Hà Nội nơi đóng trụ sở chính.

Sau khi thành lập, nếu Chi nhánh thủy điện Nậm Má là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài Khoản tại ngân hàng, phát sinh doanh thu thì phải kê khai, nộp thuế GTGT tại tỉnh Hà Giang. Trường hợp năm 2005, Công ty đã kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu của Nhà máy thủy điện Nậm Má tại Cục thuế thành phố Hà Nội thì không phải kê khai, nộp thuế tại tỉnh Hà Giang. Từ năm 2006, việc kê khai, nộp thuế GTGT thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 405/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0