Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4047/TCHQ-KTTT về không thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4047/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4047/TCHQ-KTTT

V/v: Không thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 1851/HQTP-NV ngày 05/7/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/5/2007, Bộ Tài chính đã có công văn số 7166/BTC-TCHQ hướng dẫn về việc không thu thuế GTGT đối với các phương tiện vận tải chuyên dùng của các doanh nghiệp nhập khẩu để tạo tài sản cố định, thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Công văn này được gửi cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thay cho trả lời công văn số 236/HQTP-NV ngày 23/01/2007.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ điểm 1.4, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/207 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế GTGT; căn cứ công văn số 7166/BTC-TCHQ nêu trên để xem xét giải quyết không thu thuế GTGT đối với xe ô tô chuyên dùng chở tiền và máy tráng rửa hình cho các doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4047/TCHQ-KTTT về không thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status