Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4046/TCT-KK năm 2015 về vướng mắc xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4046/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 30/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh
- Công ty TNHH HaNoi You Steel

Trả lời công văn số 1260/CT-KT1 ngày 22/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh báo cáo vướng mắc về xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Chương 5 (Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn) Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Điều 15, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Khoản 2 Điều 3, Khoản 1(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1260/CT-KT1 ngày 22/5/2015 về việc báo cáo vướng mắc xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với đề nghị xem xét, giải quyết để Công ty TNHH HaNoi You Steel được kê khai điều chỉnh tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được hoàn thuế tương ứng với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng không lập hóa đơn xuất khẩu mà lập hóa đơn giá trị gia tăng và số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thanh toán cho người bán.

Trường hp Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra trước hoàn thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH HaNoi You Steel kỳ hoàn thuế từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012, phát hiện và không hoàn đối với số tiền thuế GTGT đầu vào tương ứng với số lượng hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, đơn vị không lập hóa đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là đúng quy định và Công ty không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Đối với các hóa đơn GTGT Công ty HaNoi You Steel không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì Công ty TNHH HaNoi You Steel được khai nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH HaNoi You Steel được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c),
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ CS, PC - TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔ
NG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4046/TCT-KK năm 2015 về vướng mắc xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89