Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4045/TCT-KK năm 2016 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4045/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4045/TCT-KK
V/v khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam;
(Khu công nghiệp Sông Mây, h.Trảng Bom, Đồng Nai)
- Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Trung
(Tầng 9, Tòa nhà PV Combank - Lô A2.1, Đường 30/4 - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - TP.Đà Nng).

Trả lời công văn số 160622/CTL ngày 22/6/2016 của Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) và Công văn số 179/XLDKMT-TCTH ngày 04/7/2016 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Trung (trụ sở tại Thành Phố Đà Nng) nêu vướng mắc về khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh tại Thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 6, Điểm 7 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định về việc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước khi phát hiện sai sót;

- Khoản 1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

- Khoản 1, khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

- Khoản 1, khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

- Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng;

- Công văn số 2083/KBNN-KTNN ngày 18/8/2014 của Kho bạc nhà nước trả lời công văn s 2718/TCT-KK ngày 17/7/2014 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam (trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai) có hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2010 đến nay và Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung (trụ sở chính tại thành phố Đà Nng) có hoạt động thi công vãng lai tại tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2014. Công ty đã khai, nộp toàn bộ số thuế giá trị gia tăng phát sinh tại tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Công ty không bị xử phạt về hành vi trốn thuế, không phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế giá trị gia tăng vãng lai phát sinh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với số thuế phải nộp vãng lai tại Hà Tĩnh đã được Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam, Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung khai, nộp tại tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính thuộc niên độ ngân sách từ 2015 trở về trước đã được quyết toán, các cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại.

Đối với số thuế phải nộp vãng lai tại Hà Tĩnh đã được Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam, Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung khai nộp tại tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính trong năm 2016, để giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế, Cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở chính hướng dẫn Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế giá trị gia tăng vãng lai phải nộp tại Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mà Công ty đã nộp tại tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính, từ tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính sang tài khoản Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế thành phố Đà Nng ban hành Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu theo mẫu số C1-05/NS gửi Kho bạc Nhà nước cùng tỉnh. Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng thực hiện hạch toán giảm thu ngân sách năm 2016, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh hạch toán tăng thu ngân sách nhà nước năm 2016 tương ứng theo từng cấp ngân sách, đúng mục lục ngân sách nhà nước của các khoản đã thu cần điều chuyển.

Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh từ năm 2016, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng để thực hiện khai, nộp thuế đối với hoạt động đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam và Công ty c phần xây lắp dầu khí miền Trung được biết, liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh/TP: Đồng Nai, Đà Nng, Hà Tĩnh (để thực hiện);
- CCT thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (để thực hiện);
- KBNN, KBNN tỉnh Đồng Nai, KBNN Tp.Đà Nng, KBNN thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (để phối hợp thực hiện);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ: CST, PC, NSNN (BTC);
- Lưu: VT, KK.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4045/TCT-KK năm 2016 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109