Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 403/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của một số hoạt động của truyền hình

Số hiệu: 403/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội 
Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (đài truyền hình Việt Nam)

 

Trả lời công văn số 721/PTTH ngày 31/05/2005 của Đài Phát thanh - Truyền hình (PT - TH) Hà Nội, công văn số 1036/QC-THVN ngày 26/08/2005 của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của một số hoạt động của truyền hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 10 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

… “ - Sản xuất phim các loại (phim đã ghi hình) không phân biệt chủ đề, loại hình phim.

- Nhập khẩu phim đã ghi hình, phát hành và chiếu phim nhựa, phim vi-đi-ô tài liệu:

+ Đối với phim nhựa không phân biệt chủ đề, loại phim.

+ Đối với phim ghi trên băng hình, đĩa hình chỉ là phim tài liệu, phóng sự, khoa học.”

2. Căn cứ điểm 2.39 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) quy định: Phát hành và chiếu phim vi-đi-ô áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

3. Trường hợp các công ty ký hợp đồng cung cấp chương trình phim truyện cho Đài truyền hình để phát sóng theo thời lượng đã thỏa thuận, hoặc cung cấp các chương trình giải trí, tin thời sự, chương trình thể thao thu qua vệ tinh, truyền hình các sự kiện (thể thao, hội chợ…) thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 10% theo hướng dẫn tại điểm 3.27 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Đối với các trường hợp trước đây đã ký hợp đồng, xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT 5% thì không tính lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Đài PT-TH Hà Nội, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 403/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của một số hoạt động của truyền hình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.634
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78