Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4020/TCT-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4020/TCT-THTK
V/v: Cấp mã số thuế đối với nhà thầu nước ngoài  

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1406 CT/XLTK của Cục thuế tỉnh Hải Dương đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn thủ tục cấp mã số thuế và quản lý thu thuế cho các dự án xây dựng tại Hải Dương của công ty HAZAMA (công ty HAZAMA là pháp nhân tại Nhật Bản, có trụ sở văn phòng đại diện tại Hà Nội). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào hướng dẫn tại Điểm 3.4, Phần II Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006; căn cứ vào công văn số 1045/TCT-PCCS ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế Bình Dương thì đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, chỉ cấp mã số thuế cho nhà thầu tại địa phương đặt Văn phòng đại diện, không cấp mã số thuế cho mỗi công trình của nhà thầu. Như vậy công ty HAZAMA có văn phòng đại diện tại Hà Nội khi thực hiện 3 dự án xây dựng tại Khu công nghiệp Phúc Điền tỉnh Hải Dương thì Cục thuế Hải Dương không phải cấp mã số thuế cho 3 dự án xây dựng nêu trên.

Tại Điểm 2 Mục I Phần C của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính: "Trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có văn phòng Điều hành tại một địa phương nhưng thực hiện hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại một địa phương khác thì kê khai và tạm nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành tại địa phương nơi có công trình xây dựng, nộp thuế TNDN và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN tại địa phương nơi đặt văn phòng Điều hành". Việc đăng ký thuế cho từng dự án xây dựng của các nhà thầu để kê khai, tạm nộp thuế thực hiện hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại một địa phương khác nơi có công trình xây dựng, sử dụng mã số thuế của văn phòng đại diện dưới hình thức vãng lai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THTK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4020/TCT-THTK ngày 30/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thủ tục cấp mã số thuế và quản lý thu thuế cho các dự án xây dựng tại Hải Dương của công ty HAZAMA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.562

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!