Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4011/TCHQ-KTTT về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4011/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4011/TCHQ-KTTT
V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.

Trả lời công văn số 730/HQLC-NV ngày 05/8/2008 của Cục Hải quan Lào Cai báo cáo vướng mắc về khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót và thực hiện khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế, thì được khai bổ sung, không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế nhưng bị phạt chậm nộp thuế (nếu có).

2. Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót, có văn bản đề nghị được khai bổ sung nhưng ngoài thời hạn quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế thì không được khai bổ sung theo quy định tại Điều này và các nội dung hướng dẫn liên quan tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. Cơ quan hải quan khi tiếp nhận khai báo này của doanh nghiệp phải kiểm tra, ấn định thuế, xử phạt chậm nộp thuế (nếu có) và xử phạt vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (Bộ Tài chính);
- Vụ PC, Vụ GSQL (TCHQ);
- HQ tỉnh, thành phố; (để biết, thực hiện thống nhất)
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4011/TCHQ-KTTT về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180