Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4009/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4009/TCT-PCCS
V/v: xử lý vi phạm về hóa đơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6142/CT-THDT ngày 20/9/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc trong việc xử lý vi phạm về hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2.b, Mục III công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 hướng dẫn việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thời Điểm mua hàng hóa, dịch vụ trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bổ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác có kết luận là hóa đơn bất hợp pháp thì không được tính khấu trừ thuế GTGT và không được tính vào chi phí hợp lý đối với hóa đơn trên.

Vì vậy, trường hợp cơ quan thuế trả lời phiếu xác minh là hóa đơn xuất trước ngày doanh nghiệp bổ trốn nhưng có dấu hiệu hoặc nghi vấn đã chuyển cơ quan công an nhưng chưa có kết luận chính thức thì cơ quan thuế gửi phiếu xác minh phải xử lý như sau:

- Nếu kiểm tra thực tế có đủ cơ sở xác định là hóa đơn bất hợp pháp thì không cho khấu trừ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn và giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn không được tính vào chi phí hợp lý.

- Nếu kiểm tra thực tế chưa có đủ cơ sở để xác định là hóa đơn bất hợp pháp thì chấp thuận cho khấu trừ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn và giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn được tính vào chi phí hợp lý theo hướng dẫn tại công văn số 4215/TCT-PCCS .

Khi có kết luận chính thức của cơ quan có chức năng về vi phạm hóa đơn đó thì xử lý theo kết luận của cơ quan chức năng đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4009/TCT-PCCS ngày 26/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.598

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!