Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4008TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4008 TCT/DNNN
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty giấy Bãi Bằng

Trả lời công văn 741/CV-TV ngày 14/10/2004 của Công ty giấy Bãi Bằng đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.3, Mục IV và Điểm 1.2d, Mục III, Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Theo báo cáo của Công ty giấy Bãi Bằng thì Xí nghiệp dăm mảnh là đơn vị phụ thuộc Công ty giấy Bãi Bằng, hoạt động theo quy chế của Công ty giấy Bãi Bằng. Nếu Xí nghiệp dăm mảnh ký hợp đồng xuất khẩu uỷ thác hàng hoá qua Công ty giấy Bãi Bằng và việc xuất khẩu uỷ thác phải theo đúng quy định của Luật thương mại thì khi giao hàng cho Công ty giấy Bãi Bằng, Xí nghiệp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Sau khi hàng hoá có xác nhận của cơ quan hải quan về số lượng, giá trị thực tế đã xuất khẩu, Xí nghiệp lập hoá đơn xuất cho Công ty theo đúng số lượng, giá trị hàng thực tế đã xuất khẩu với thuế suất thuế GTGT 0%. Thủ tục, hồ sơ để được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu uỷ thác thực hiện theo quy định tại Điểm 1.2d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên)

Tổng cục Thuế trả lời Công ty giấy Bãi Bằng biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4008 TCT/DNNN ngày 30/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!