Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4001/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4001/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006

Kính gửi

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh cần thơ
- Công ty TNHH XNK thủy sản thiên mã

Trả lời công văn số 703/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/8/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ và công văn không số ngày 2/9/2006 của Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.2. Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty XNK thủy sản Thiên Mã thành lập từ tháng 6/2005 nhưng đến ngày 15/5/2006 Công ty ký hợp đồng thuê đất với Công ty xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ thực hiện dự án đầu tư chế biến sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại Khu công nghiệp Trà Nóc I và hoạt động vào tháng 2 năm 2007 thì dự án đầu tư này chỉ được hưởng ưu đãi theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng. Nếu dự án đầu tư chế biến sản phẩm xuất khẩu thuộc Danh mục A ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì sẽ được giảm thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC mà không cần phải điều chỉnh lại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ và Công ty XNK thủy sản Thiên Mã biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4001/TCT-PCCS ngày 26/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!