Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3998/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3998/TCT-ĐTNN
V/v: Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Trả lời công văn số 316/CV-HG ngày 12/9/2005 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài công trình xây dựng Khách sạn 5 sao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 4097/QĐ-BTC ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao mức nộp thuế cho Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia. Mức giao nộp tại Quyết định này đã được xác định cho toàn bộ các hoạt động hiện Công ty đang kinh doanh, không bao gồm các hạng mục hiện nay chưa đưa vào kinh doanh (theo nội dung công văn số 12059/BTC-VP ngày 26/9/2006 của Bộ Tài chính và Biên bản làm việc ngày 01/10/2005 của đoàn công tác của Bộ Tài chính với Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia).

Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-BTC trên đây, công trình xây dựng khách sạn 5 sao "Vòng Nguyệt quế Hoàng Gia" của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia hiện đang xây dựng chưa đưa vào kinh doanh không thuộc đối tượng được khoán thuế tại Quyết định số 4097/QĐ-BTC ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho giai đoạn 2005 – 2008. Công ty thực hiện việc hạch toán kế toán và kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT riêng cho công trình khách sạn 5 sao "Vòng nguyệt quế Hoàng Gia" theo quy định tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B; Điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3998/TCT-ĐTNN ngày 25/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!