Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3994/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3994/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 537/CT-CV ngày 13/10/2006 của Cục thuế tỉnh Cao Bằng về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế: Ngày 30/12/2005, Công ty Khoáng sản Xây dựng 30-4 Cao Bằng mở tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu số 1660/NK/KO/TL để nhập khẩu than cốc đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng tiếp nhận. Ngày 31/12/2005, Công ty đã nộp số tiền thuế GTGT lô hàng nhập khẩu theo tờ khai trên và theo thông báo nộp thuế số 36/TBT ngày 30/12/2005 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng:

- Số tiền thuế GTGT đã nộp: 1.800.000.000 đồng;

- Giấp nộp tiền bằng tài khoản, số sê ri: AK/2004; chứng từ số: 0007430 và số 0007434.

Tuy nhiên, thực tế do phía Công ty HH Thương mại Hòa Điền thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc chưa chuẩn bị được hàng nên không có hàng nhập về (tờ khai hải quan ghi không có hàng). Công ty Khoáng sản Xây dựng 30-4 Cao Bằng xin hoàn số thuế GTGT trên hóa đơn GTGT hàng nhập khẩu đã nộp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cao Bằng hướng dẫn đơn vị làm việc với cơ quan Hải quan để làm rõ nguyên nhân của việc thu thuế GTGT khi thực tế không có hàng nhập khẩu để đề nghị cơ quan Hải quan xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cao Bằng biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3994/TCT-DNNN ngày 25/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!